Lưu Trữ Tro Cốt Người Thân

Tháp Tứ Ân Minh Đăng Quang

Quy Trình Tiễn Đưa

Lưu Trữ Tro Cốt Vĩnh Viễn

Bảo Tháp Tứ Ân – Pháp viện Minh Đăng Quang
505 XL Hà Nội, An Phú, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh Tel: +84936254458

Thiên Hồng Việt- Như Một Người Thân Trong Gia Đình

Several monks reside at Great Lotus. Their exact number depends on the current events or activities: Buddhist rites and Thai culture ceremonies. Occasionally, monks are invited to do the blessing outside of their temple - at private residences or businesses.

Các Dịp Lễ Để Dâng Hương

Để Lại Thông Tin Góp Ý

Giờ Mở Cửa

9 am – 4:30 pm
Thứ Hai Đến Thứ Bảy

Contact Us

505 XL Hà Nội, An Phú, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +84936254458

FLSVN © {{2021}}. Mọi Quyền Bảo Lưu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook2k
YouTube1k
YouTube
Twitter3k
Telegram